Squella fakturácia.

Prirodzený doplnok podstatnej časti našich nápadov a implementácia v našich nápadoch. Elektronické faktúry sú generované automaticky a sú to plnohodnotné účtovné doklady.

ČO PRE VÁS VIEME ZABEZPEČIŤ.

  • vlastná fakturácia a vedenie účtovníctva napojená na automatizované procesy
  • implementovanie do vášho elektronického obchodu alebo intranetovej aplikácie
  • zníženie nákladov na tlač, poštovné a archiváciu
  • zdieľanie ekonomických štatistík
  • automatické párovanie prijatých platieb
  • automatické upomienky
  • dostupnosť účtovnej agendy odkiaľkoľvek

Chcete aj vo vašej firme využívať automatickú fakturáciu?

KONTAKTUJTE NÁS