KTO SME.

Sme skúsený squelý tím s dlhoročnou praxou v oblasti internetových aplikácii a činností spojených s podnikaním na internete. Sme spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti tvorby internetových aplikácii a webových prezentácii.

Ponúkame realizovanie rýchlych a elegantných riešení za pomoci často OpenSource internetových aplikácii na tvorbu a prevádzku webovej prezentácie, internetových obchodov a portálov.

Poskytujeme konzultácie pri realizovaní internetového projektu pre našich klientov zadarmo. Opierame sa o merateľné výsledky z experimentovania so širokou škálou webových nástrojov a o skúsenosti z prevádzkovania dnes ziskových internetových projektov.

Chápeme internetový projekt komplexe a ponúkame realizovanie internetového projektu na všetkých jeho úrovniach od konceptu až po hotové riešenie. Poznáme kvalitatívny rámec v každej časti fázy životného cyklu internetového projektu.

Navrhneme celý proces inovácie, ktorý zvýši váš obrat. Obohatíme váš projekt o ďalšie prvky, bude užívateľsky prístupný a používatelia sa sem budú vracať. Naša odmena je z pridanej hodnoty, ktorá vám priniesla nové peniaze a vyšší obrat.

Prinášame na trh revolučný spôsob fungovania a poskytovania našich služieb. Náš klient by mal predovšetkým zabudnúť na financovanie bez garancií výsledkov. Ponúkame vám spoločnú spoluprácu, aby váš projekt bol úspešný.

Naším zámerom, je viesť váš internetový projekt efektívne a tak, aby ste s jeho aktualizáciou a prevádzkou nemali žiadne problémy. U nás nemusíte platiť za to, čo nepotrebujete. Na nadštandardnú podporu a spoplatnené služby vás vopred upozorníme.