komplexná a jednoduchá správa autoškoly .

Naša webová aplikácia je navrhnutá tak, aby vám pomohla s efektívnym a jednoduchým riadením všetkých aspektov vašej autoškoly. Budete s ňou mať kompletný prehľad a kontrolu nad všetkými procesmi týkajúcimi sa vašej autoškoly.

Plánovanie teórie a jázd

Prehľadný a jednoduchý kalendár s naplánovanými jazdami a všetkými dôležitými informáciami. Jednoduché preplánovanie. Informácie o čase a mieste začatku jazdy. Možnosť objednania trenažéra. Automatické notifikácie a pripomienky.

Príjem a sledovanie platieb

Generovanie QR kódov pre okamžitú platbu. Rozdieľovanie platieb do splátok. Sledovanie a kontrola platieb. Blokácie a výzvy podľa stavu platieb. Prepojenie na bankové výpisy. Nové príjmy autoškoly z prémiových služieb.

Evidencia dochádzky

Jednoduché sledovanie dochádzky pri výuke prostrdníctvom unikátnych QR kódov. Možnosť automatického importu dochádzky z iných zrojov. Sledovanie podmienok pre účasť na jazdách a záverečných skúškach.

vyskúšať DEMO

Začnite používať našu webovú aplikáciu na správu autoškoly..

KONTAKTUJTE NÁS
 • dokonalý poriadok

 • menej času na telefóne

 • spokojní žiaci

 • spokojní inštruktori

 • zvýšenie tržieb

Štart

9mesačne / za každého inštruktora a auto
 • plánovanie a evidencia jázd
 • kalendár a plánovanie jázd
 • automatická kontrola podmienok pre jazdy a trenažér
 • ostávajúci čas do nasledovnej jazdy
 • miesto stretnutia najbližšej jazdy
 • notifikácie odvolanej jazdy inštruktorom
 • notifikácie zrušenej jazdy žiakom
 • max. počet naplánovaných jázd žiakom
 • počítadlo jázd
 • úrovne absolvovania kurzu
 • objednávanie na trenažér
 • príjem a evidencia platieb
 • QR kód na okamžitú platbu
 • priebežné uhrádzanie ceny kurzu
 • blokovanie prvej jazdy ak žiak neuhradil minimálnu sumu
 • 30 DNÍ ZDARMA bez záväzkov

Premium

199mesačne / neobmedzený počet inštruktorov a áut
 • VŠETKO Z BALÍČKA ŠTART A NAVIAC:
 • dochádzka cez QR kódy alebo import z iných zrojov
 • newsletter bez limitov
 • rozdelenie žiakov do skupín
 • prehľad odučených jázd inštruktorov
 • blokovanie jázd u žiakov bez platby
 • blokovanie skúšok u žiakov bez platby
 • prémiový doplatok žiaka – dlhodobé plánovanie termínov jázd
 • prémiový doplatok žiaka – rezervácia trojhodinových jázd
 • prémiový doplatok žiaka – spoplatnené storno jazdy
 • 30 DNÍ ZDARMA bez záväzkov