Intranetové aplikácie.

Prostredníctvom zabezpečeného vstupu a chránenej aplikácie máte možnosť plánovať a organizovať rôzne úlohy. Firemný intranet zabezpečí rôzne automatizované činnosti, čím ušetríte množstvo manuálnej práce. Na základe databázových dát sú k dipozícii rôzne prehľady, tabuľky a štatistiky pre vaše lepšie rozhodovanie. Vieme sa pripojiť k používaným databázam, synchronizovať údaje a realizovať export a import dát.

AKO TO MÔŽEM VYUŽIŤ.

spravovanie elektronického obchodu, príprava a odosielanie newslettera, evidencia kontaktov, donášková služba, registrácia a evidencia používateľov ako napríklad zamestnancov, zákazníkov či účastníkov konferencie a ich vlastné virtuálne profily, manažér úloh, dochádzka zamestnancov, evidencia výkonov, vlastné elektronické faktúry, účtovníctvo, správa majetku, príprava a priebeh výroby, online stav objednávky, správa obsahu, správa a organizácia informácii, rôzne druhy vizualizácii a štatistiky – predaje, návštevnosť a iné, spracovanie požiadaviek (ticketov), interná pošta (správy)

Naše riešenia vám prinesú: optimalizácia nákladov, dostupnosť služieb na rôznych platformách

Aká je cena: Našou filozofiou je prinášanie squelých služieb s garanciou výsledkov. Záležitosť riešenia administrácii a správy služieb je skôr projektová záležitosť dlhobejšieho charakteru. Cena za danú realizáciu je vždy formou dohody a rokovaní. Odvíja sa od sumy ušetrených financií, ktoré sa používaním admin centra dokážu reálne ušetriť. Je možné, že nebudete potrebovať určitú pracovnú silu, alebo budete mať viac času na rozvoj iných aktivít. Cena za určitú časť realizácie sa stanovuje vždy na určité obdobie. Pri rozsiahlejších projektoch je možné mesačné účtovanie programátorských hodín.

Potrebujem viac informácii ako intranet využiť.

KONTAKTUJTE NÁS